Kategori Makale

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile İlgili Yayın ve Araştırmalar

Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerini ve ilişkili faktörleri incelemek amacıyla Güzel (2016) tarafından bir araştırma yapılmıştır. 174 öğrencinin katıldığı araştırmada kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha eşitlikçi tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında 2-4 kardeşi olanlar,…

Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Kuramsal Bakış Açıları

Bireylerin günlük hayatlarındaki birbirleriyle olan iletişim ve ilişkilerini, rollerini ve sorumluluklarını etkileyen temel kavramlardan biri toplumsal cinsiyettir (Öcal Yüceol, 2016). İçinde bulunduğumuz ataerkil toplum yapısında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin kültürel değerler aracılığıyla üretilmekte ve nesilden nesle aktarılmakta olduğu aşikârdır…

Evlilik Doyumu Nedir ve Nelerden Etkilenir?

Günümüzde evlilik, aile ve çift psikolojik danışmanlığı alanında çalışan ve araştırmalar yürüten pek çok uzmanın sıklıkla üzerinde durduğu konulardan biri evlilik doyumu ve bunun bireylerin yaşamlarına birçok açıdan nasıl yansıdığı ya da etki ettiğidir (Jose ve Alfons, 2007). Evlilik doyumu…

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Nedir?

Bilinç, insanın kendini ve çevresini tanıma becerisi, algı ve bilgilerin zihinde duru bir şekilde izlenme süreci olarak (Türk Dil Kurumu, 2006a); bilinçli ise şuurlu, etkinliklerinin farkında olan şeklinde tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 2006b). Bilinçli farkındalık (mindfulness), dikkatin anlık yaşantılarına odaklanmasını…