Makaleler

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile İlgili Yayın ve Araştırmalar

Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerini ve ilişkili faktörleri incelemek amacıyla Güzel (2016) tarafından bir araştırma yapılmıştır. 174 öğrencinin katıldığı araştırmada kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha eşitlikçi tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında 2-4 kardeşi olanlar,…

Okumaya devam edinToplumsal Cinsiyet Rolleri ile İlgili Yayın ve Araştırmalar

Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Kuramsal Bakış Açıları

Bireylerin günlük hayatlarındaki birbirleriyle olan iletişim ve ilişkilerini, rollerini ve sorumluluklarını etkileyen temel kavramlardan biri toplumsal cinsiyettir (Öcal Yüceol, 2016). İçinde bulunduğumuz ataerkil toplum yapısında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin kültürel değerler aracılığıyla üretilmekte ve nesilden nesle aktarılmakta olduğu aşikârdır…

Okumaya devam edinToplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Kuramsal Bakış Açıları